KARSAN YANGIN SÖNDÜRME - İŞ BAŞVURU FORMU

Adı Soyadı :
Doğum Tarihi :
Ev Telefonu :
Cep Telefonu :
E-mail Adresi :
Ev Adresi :

Medeni Durum

(varsa çocuk sayısını yazınız)

:

Son Çalıştığınız  İşyerindeki Aylık Ücretiniz

:

İstediğiniz Aylık Ücret

:

Son Çalıştığınız İşyeri

(firma adı, hakkınızda bilgi alabileceğimiz kişi ve tel. numarası)

:
Eğitim Durumu : Ortaokul
Lise
Üniversite
Yüksek Lisans
Tüm alanların doldurulması zorunludur.
Müracaat sahipleri, gerekli durumlarda yazılı veya sözlü olarak sınanabilirler.
Yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, işe başlatılmış olsalar dahi, durumun anlaşılması halinde işten çıkartılabilirler.
İşe alınmasına karar verilenler için iş kanunu çerçevesinde deneme süresi geçerli olup, bu sürenin sonunda uygun görülen aday, resmen işe başlatılır.